Słuchamy

Rozumiemy

Pomagamy

Otwórz swoje serce. Przekaż 1% podatku, KRS NR 0000041349 PKPS ZO Szczecin

Na XI Zjeździe Okręgowym Delegatów PKPS w dniu 18 maja 2016 roku wybrano nowe władze Zarządu Okręgowego w kadencji na lata 2014 - 2018 w liczbie 9 osób. W głosowaniu jawnym XI Zjazd Okręgowy Delegatów PKPS na Prezesa Zarządu Okręgowego PKPS w Szczecinie zatwierdził kandydaturę dr Aleksandry Sander a na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZO PKPS w Szczecinie mgr Piotra Błaszczyka.

ZARZĄD

RYS HISTORYCZNY

Terenem działalności PKPS jest obszar Polski z siedzibą w Warszawie. Trudności i wszechobecna bieda w kraju zainspirowały prof. prawa Leona Kurowskiego do powołania stowarzyszenia. Polski Komitet Pomocy Społecznej na posiedzeniu założycielskim w dniu 7 maja 1958 roku w Warszawie rozpoczął swoją działalność Zarejestrowany 10 października 1958 r. Stowarzyszenie powołano na podstawie: Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Aktualnie funkcjonuje na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 29 z dn. 10 kwietnia 1989 r.) Prawo o stowarzyszeniach.
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

KOMU POMAGAMY

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

  • Składki członkowskie
  • Dotacje
  • Darowizny
  • Przekaż NGO darowiznę, skorzystaj z odliczenia podatkowego
  • Dary rzeczowe
  • Zbiórki publiczne

STATUT

Nasi sponsorzy