pkps

Przejdź do treści

Menu główne:

W służbie człowiekowi


Słuchamy   Rozumiemy   PomagamyOtwórz swoje serce.

Przekaż 1% podatku, KRS NR 0000041349 PKPS ZO Szczecin


ZARZĄD

Na XI Zjeździe Okręgowym Delegatów PKPS w dniu 18 maja 2016 roku wybrano nowe władze Zarządu Okręgowego w kadencji na lata 2014 - 2018 w liczbie 9 osób. W głosowaniu jawnym XI Zjazd Okręgowy Delegatów PKPS na Prezesa Zarządu Okręgowego PKPS w Szczecinie zatwierdził kandydaturę dr Aleksandry Sander a na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZO PKPS w Szczecinie mgr Piotra Błaszczyka.

RYS HISTORYCZNY

Terenem działalności PKPS jest obszar Polski z siedzibą w Warszawie. Trudności i wszechobecna bieda w kraju zainspirowały prof. prawa Leona Kurowskiego do powołania stowarzyszenia. Polski Komitet Pomocy Społecznej na posiedzeniu założycielskim w dniu 7 maja 1958 roku w Warszawie rozpoczął swoją działalność Zarejestrowany 10 października 1958 r. Stowarzyszenie powołano na podstawie: Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Aktualnie funkcjonuje na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 29 z dn. 10 kwietnia 1989 r.) Prawo o stowarzyszeniach.


KOMU POMAGAMY

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


  • Składki członkowskie
  • Dotacje
  • Darowizny
  • Przekaż NGO darowiznę, skorzystaj z odliczenia podatkowego
  • Dary rzeczowe
  • Zbiórki publiczneŚwięta Wielkanocne to dla wszystkich bardzo ważne święta - rodzinne i radosne.
Spędzamy je z naszymi rodzinami, przy suto zastawionym stole, pełnym wykwintnych potraw i smakołyków... Ale czy rzeczywiście wszyscy?
W dniu  25 marca 2018 r. (Niedziela Palmowa)
o godz. 1200 w Hali Sportowej
w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 1
odbędzie się Uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla ponad 400 osób bezdomnych, starszych – samotnych organizowane przez organizację pozarządowe:
- Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie,
- Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie,
- Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej,
- Dom Kultury „Słowianin” Szczecin,
pod patronatem:
Prezydenta Miasta Szczecin,
Wojewodę Zachodniopomorskiego
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Zapisy na Śniadanie Wielkanocne odbędą się:
14 marca 2018r.
- w  Punkcie Pomocy PKPS Szczecin ul. Robotnicza 9U/2
w godz. od 10,00 do 14,00 - liczba miejsc ograniczona
   - w Domu Kultury „SŁOWIANIN”  Szczecin ul. Korzeniowskiego 2
Nasi sponsorzyPARTNERZY

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego