Koszalin - pkps

Przejdź do treści

Menu główne:

Możesz pomóc
 
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Powiatowy, Organizacja Pożytku Publicznego w Koszalinie poszukuje osób, które wyrażą chęć przystąpienia na członka PKPS. Na Walnym Zebraniu członków PKPS w Koszalinie zostanie wybrany Zarząd, który czynnie będzie uczestniczyć w realizacji programu PKPS, a w szczególności w gromadzeniu środków na cele statutowe, reprezentować stowarzyszenie na zewnątrz, przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz PKPS.
 
Członkami PKPS mogą być osoby przyjmujące do realizacji i popierania jego cele i zadania, obywatele polscy i cudzoziemcy.  
 
Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swoich życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacja, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
 
Punkt PKPS znajduje się przy ul. Matejki 3 w Koszalinie. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 16,00.
 
 
Serdecznie zapraszamy.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego