Podprogram 2017 - pkps

Przejdź do treści

Menu główne:

FEAD 2014-2020 > podprogram 2017

 

 

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie od sierpnia 2017 roku przystąpił do  kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem ogólnym w ramach PO PŻ Podprogramu 2017 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Grupa osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

  • bezdomni
  • niepełnosprawni
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
  • pozostałe osoby odbiorców spełniające kryteria określone w pkt 11.

 

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

Kryterium dochodowe -  1268 PLN dla osoby samotnej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ.

OPR i OPL uczestniczące w PO PŻ współpracują z MOPR, OPS, GOPS w gminach w zakresie doboru odbiorców lub weryfikacji kwalifikowalności odbiorców końcowych.

MOPR, OPS, GOPR będą wydawać osobom skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazywać organizacjom listy osób zakwalifikowanych do pomocy z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.

OPR-OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej korzystając z zał. Nr 5 część B. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem zał. Nr 5 część A przekazywane są do właściwego ośrodka pomocy społecznej, który potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy.

OPR-OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w PO PŻ na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 6 do wytycznych.

 

 

 

 

FEAD 2014-2020 PODPROGRAM 2017 – LIMIT ROCZNY PRODUKTÓW NA OSOBĘ W OKRESIE OD SIERPNIA 2017 DO CZERWCA 2018

Podprogram 2017 VIII 2017 DO VI 2018 – ROCZNY LIMIT PRODUKTÓW NA OSOBĘ

 

         

 

LP

ASORTYMENT

WAGA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO

LIMIT ROCZNY ILOŚĆ OPAKOWAŃ SZT.

WAGA NA OSOBĘ

 

1

Groszek z marchewką

0,40

10

4,00

 

2

Fasola biała

0,40

10

4,00

 

3

Koncentrat pomidorowy

0,16

11

1,76

 

4

Buraczki wiórki

0,35

3

1,05

 

5

Powidła śliwkowe

0,30

5

1,50

 

6

Makaron jajeczny

0,50

9

4,50

 

7

Makaron kukurydziany bezglutenowy

0,50

1

0,50

 

8

Ryż biały

1,00

4

4,00

 

9

Kasza gryczana

0,50

4

2,00

 

10

Herbatniki maślane

0,20

3

0,60

 

11

Mleko UHT

1,00

7

7,00

 

12

Ser podpuszczkowy dojrzewający

0,40

6

2,40

 

13

Gulasz wieprzowy z warzywami

0,85

2

1,70

 

14.

Szynka drobiowa

0,30

10

3,00

 

15.

Szynka wieprzowa mielona

0,30

7

2,10

 

16.

Pasztet wieprzowy

0,16

4

0,64

 

17.

Filet z makreli w oleju

0,17

10

1,70

 

18.

Cukier biały

1,00

4

4,00

 

19.

Olej rzepakowy

1,00

4

4,00

 

20.

Miód nektarowy wielokwiatowy

0,40

1

0,40

 

21.

Kabanosy wieprzowe

0,12

1

0,12

 

       

51,21

 

Średni miesięczny limit pomocy żywnościowej: 3 artykuły z róznych grup towarowych. Limity nie dotyczą dzieci do 15 roku życia - może być większy.

 

         

Forma przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:  - paczki żywnościowe dla 1 odbiorcy końcowego równomiernie w trakcie trwania całego programu dystrybucji. W uzasadnionych sytuacjach (np. ze wzgledu na stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywieniowe) dopuszcza się zamianę artykułu spożywczego na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększenie  liczby opakowań określonych artykułów spożywczych, o ile OPR/OPL posiada takie możliwości. W przypadku braku możliwości wydania sera podpuszczkowego dojrzewającego przez  OPR/OPL konieczne jest zapewnienie zamiany  tego artykułu na mleko w odpowiedniej zwiększonej ilości. Maksymalne limity roczne nie dotyczą dzieci i młodzieży do lat 15.

 

GRUPY   TOWAROWE

     

1. ARTYKUŁY SKROBIOWE

 

 4.ARTYKUŁY MIĘSNE

 

Makaron jajeczny,makaron kukurydziany bezglutenowy 

 

Gulasz wieprzowy z warzywami

 

Ryz biały

 

Szynka drobiowa,filet z makreli w oleju

 

Kasza gryczana

 

Szynka wieprzowa mielona

 

Herbatniki maślane

 

Pasztet wieprzowy

 

2. ARTYKUŁY MLECZNE

 

Kabanosy wieprzowe

 

Mleko UHT

 

5. TŁUSZCZE

 

Ser podpuszczkowy dojrzewający

 

Olej rzepakowy

 
         

3. ARTYKUŁY WARZYWNE I OWOCOWE

 

6.CUKIER BIAŁY

 

Groszek z marchewką, buraczki wiórki

 

Cukier biały

 

Koncentrat pomidorowy

 

Miód nektarowy wielokwiatowy

 

Powidła śliwkowe

     

Fasolka biała

     

DEFINICJA PACZKI DLA JEDNEGO ODBIORCY KOŃCOWEGO :  minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu z Podrogramu 2017

 

                   

 

 

Punkty dystrybucji w Podprogramie 2017:

Punkt Pomocy PKPS

  1. Robotnicza 9U/2

71-712 Szczecin

od poniedziałku do piątku w godz. od 10,00 do 14,00

opiekunki osób starszych (usługi opiekuńcze) od poniedziałku do piątku w godz. od 9,00 do 10,00

tel. 797-318-277

Punkt Pomocy PKPS

  1. Lipowa 8

72-100 Goleniów

wtorek, środa, czwartek w godz. od 10,00 do 13,00

Punkt Pomocy PKPS

  1. Łużycka 4

74-300 Myślibórz

żywność wydawana po otrzymaniu towaru

Punkt Pomocy PKPS

  1. 700-Lecia 14

72-200 Nowogard

żywność wydawana po otrzymaniu towaru

Punkt Pomocy PKPS

Oś. Zachód A5

 73-110 Stargard

żywność wydawana po otrzymaniu towaru

Punkt Pomocy PKPS

  1. Strzelecka 29

74-320 Barlinek

żywność wydawana po otrzymaniu towaru

 

Do PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2017 przystępuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci udzielając dzieciom pomocy żywnościowej w formie posiłku, które będą przyrządzane w świetlicach środowiskowych


Działania towarzyszące:

Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które przyczynią się do włączenia społecznego tych osób. Maja na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych. Kuchmistrzów, dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania art. spoż,

- warsztaty dietetyczne i dot. zdrowego żywienia,

- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności,

- warsztaty edukacyjne (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzin, w tym darów żywnościowych).

 

Wszelkie uwagi wnioski, prosimy zgłaszać w biurze Zarządu przy
ul. Jagiellońskiej 18/2,
telefonicznie pod numerem telefonu +48 91 433-45-04, 514-161-064 
bądź pisząc na nasz adres mailowy pkps2@tlen.pl

 

 

 

 

 

 

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego